Voorschriften voor gegevensbescherming

Voor KESSEL AG is de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens van het hoogste belang. Wij willen u daarom op deze plaats informeren over de manier waarop wij uw privésfeer beschermen, als u ons uw persoonsgerelateerde gegevens beschikbaar stelt. Naast de vanzelfsprekende naleving van de wettelijke bepalingen m.b.t. de gegevensbescherming willen wij u met deze voorschriften verplichten tot een verantwoordelijke omgang met uw gegevens, zodat uw privésfeer te allen tijde beschermd wordt. Wij vinden het belangrijk dat u zich tijdens een bezoek aan onze Internet-pagina's veilig en op uw gemak voelt.

Wij willen ons leveringsprogramma continu verbeteren en het online leveringsprogramma aantrekkelijker voor u vormgeven. Alleen wanneer wij weten welke deelgebieden van onze Internetsite het vaakst en het langst worden opgezocht, kunnen wij de inhoud van de KESSEL Internetpagina's conform uw eisen optimaliseren.

Persoonsgerelateerde informatie wordt door KESSEL AG gebruikt voor marketing en om belangstellenden te bereiken, te raadplegen en te informeren. Hoe beter wij uw wensen begrijpen, des te sneller vindt u de gewenst informatie op onze Internetpagina's.

Als u toegang krijgt tot de Internetpagina's van KESSEL AG, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie behelst bv. het soort webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider en dergelijke. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die geen conclusies over uw persoon toestaan. Deze gegevens worden bovendien bij toegang tot iedere andere website op het Internet gegenereerd. Het gaat hierbij dus niet om een specifieke functie van de KESSEL internetpagina's. Dit soort informatie wordt uitsluitend geanonimiseerd verzameld en statistisch door ons geanalyseerd.

Voor zover u op onze pagina's verzocht wordt om persoonlijke informatie zoals bv. naam, adres of telefoonnummer aan te geven, is dit onderhevig aan speciale bepalingen, waarnaar op die plaats met de volgende bewoordingen wordt verwezen:

Wij gebruiken deze gegevens voor de marketing van KESSEL AG en om belangstellenden te bereiken, te raadplegen en te informeren. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Als uitzondering gelden hier dienstverleners die namens KESSEL AG handelen alsmede handelspartners van KESSEL en vennootschappen van het concern KESSEL.

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website door u kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om overige, aan het gebruik van de website en het Internet gekoppelde diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies door een navenante instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. De actuele link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.