Wykluczenie odpowiedzialności za konfigurator uszczelnień alternatywnych (wpusty)

Informacje podane w konfuguratorze mają charakter niewiążących zaleceń.

Należy przestrzegać instrukcji montażu i kart katalogowych producentów.

Wykluczenie odpowiedzialności: Roszczenia o odszkodowanie użytkownika, bez względu na podstawę prawną, wskutek wad oprogramowania lub niewykonania innych zobowiązań są wykluczone. Dotyczy to zwłaszcza: Błędnego zaprojektowania przepompowni, pomp i innych części składowych instalacji, błędnych danych, rysunków, charakterystyk oraz cen.

Copyright: © 2013 KESSEL AG, Lenting, Wszelkie prawa zastrzeżone

Stan: 12.12.2013 13:00

Akceptuję wyłączenie odpowiedzialności.