Aansprakelijkheidsuitsluiting voor de configurator voor alternatieve afdichting in de koppeling (afvoeren)

Bij de in de configurator genoemde informatie gaat het om compleet niet-bindende adviezen.

De desbetreffende inbouwhandleidingen en gegevensbladen van de fabrikanten moeten in acht worden genomen.

Aansprakelijkheidsuitsluiting: Aanspraken van de gebruiker op schadevergoeding, om welke rechtsgrond dan ook, vanwege manco's in de software of vanwege schending van overige verplichtingen zijn uitgesloten. Dit zijn met name: Foutief ontwerp van de opvoerinstallaties, pompen en andere bestanddelen van de installatie, verkeerde gegevens, tekeningen, karakteristieken of prijsopgaven.

Copyright: © 2013 KESSEL AG, Lenting, alle rechten voorbehouden.

Stand: 12.12.2013 13:00

Ik accepteer deze disclaimer